X.FER

Informatički klub
studentata FERa.

Sanjaš
raditi
u top
IT firmi?

Vještina

Naučit ćemo te rješavati složene algoritamske probleme.

Natjecateljsko
programiranje

Prijavi se u zimskom semestru.

Prilike kod naših partnera

Jump Trading

Software Engineer Intern (C++/Python)

Prijavi se

Jump Trading

Tech Ops Intern

Prijavi se

Jump Trading

Quantitative Researcher Intern

Prijavi se

Jump Trading

Quantitative Trader Intern

Prijavi se

Jump Trading

Other European Internships

Prijavi se